مدیر توسعه پژوهش

                                 دکتر علی غلامی 

                             دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

                                                 شماره تماس: 05143306204                                                         رزومه (cv)