• امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی واصله از شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد توسعه تحقیقات بالینی و HSR دانشکده (شامل بررسی اولیه، طرح در شورای پژوهشی، مکاتبات لازم، تنظیم قرارداد، نظارت، پرداخت هزینه‌ها و صدور پایان طرح)

  • امور مربوط به شورای پژوهشی دانشکده و انجام اقدامات لازم در جهت برگزاری، ابلاغ و اجرای مصوبات آن

  • تدوین ‌آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشکده

  • امور مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش‌ دانشکده و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن

  • امور مربوط به شورای پژوهش در نظام سلامت (HSR) دانشکده

  • امور مربوط به واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده

  • امور مربوط به حمایت‌های مالی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی و سایر پژوهشگران دانشکده (مانند محاسبه و پرداخت پاداش چاپ کتاب، چاپ مقاله، ثبت نوآوری و شرکت در همایش‌های داخلی و خارجی)

  • امور مربوط به اعزام اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشکده در همایش‌های داخلی و خارجی

  • امور مربوط به برگزاری کارگاه‌های علمی مرتبط با پژوهش

  • امور مربوط به برگزاری همایش‌های علمی در دانشکده

  • امور جاری حوزه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشکده (تنظیم گواهی‌ها، معرفی‌نامه‌ها، تهیه گزارش‌ و ...)