مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه در زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با هدف گسترش فعالیت‌های فناورانه، ثبت اختراع و مالكيت فكري، ارتباط با صنعت، حمايت و توسعه شركت‌هاي دانش بنيان، افزایش توانمندی دانشجویان و محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به محصول و کمک در تجاری سازی محصول تولید شده‌است. این حوزه تلاش دارد تا با ایجاد فرهنگ تولید در دانشگاه و هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت تولید، ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت ایجاد کند تا بدین ترتیب به هدف ایجاد دانشگاه نسل سوم و کارآفرین نزدیک‌تر شود. این مدیریت با همکاری شورای فناوری که از شوراهای مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می‌باشد، قوانین این حوزه را هدایت می‌کند.

شرح وظایف مدیریت توسعه فناوری سلامت

- حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری‌های سلامت

- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه فناوری در سلامت

- ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مرکز رشد فناوری، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه

- مدیریت و هدایت توسعه فناوری‌های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت

- انجام فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت

- پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در دانشگاه

- ایجاد انگیزه در اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان جهت انجام فعالیت‌های فناورانه در دانشگاه

- حمایت و پشتیبانی از فناوری‌های سلامت، فناوران، شرکت‌ها، پروژه‌های حوزه فناوری سلامت