روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری از جلسه برنامه‌ریزی برنامه عملیاتی 1400 و ارزشیابی رعد  معاونت تحقیقات وفناوری با  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده روز سه‌شنبه مورخ 11/3/1400 در ساعت 12:30 ظهر در محل سالن جلسات پردیس دانشکده خبرداد.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از همکاری‌ها و اقدامات صورت گرفته، گفت: این کمیته طی 6 ماه گذشته از ابتدای حضور اینجانب به عنوان سرپرست این مرکز تا کنون 2جلسه شورای پژوهشی دانشجویی داشته که امید است با افزایش مشارکت دانشجویان و اعضاء هیات علمی نسبت به ارسال پروپوزال‌های پیشنهادی، تعداد جلسات آتی افزایش یابد.

دکتر عباسی ضمن ارائه برنامه استراتژیک پیشنهادی تا پایان سال 1400، افزود:  می‌توانیم با برنامه ریزی‌­های منسجم و با همکاری صمیمانه اساتید و دانشجویان، شاهد ارتقاء کمی و کیفی جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی در آینده باشیم.

همچنین پس از بررسی برنامه عملیاتی 1400 و ارزشیابی رعد 1400 توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری و مدیر محترم پژوهش مقرر گردید در راستای توانمندسازی دانشجویان، برنامه ریزی‌های مناسب جهت برگزاری کارگاه‌های مرتبط پژوهشی و تحقیقاتی به منظور افزایش مقالات چاپ شده با افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  برگزار گردد.