به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور این جلسه در روز سه شنبه مورخ 11 اسفند 1400 از ساعت 12 الی 14، ضمن رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی؛ در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده واقع در ساختمان پردیس برگزار گردید

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده در این باره گفت: در این جلسه سردبیر مجله فارسی، جناب آقای دکتر سمرقندیان گزارش عملکردی از ابتدای تاسیس سال99 تاکنون ارائه دادند.

 جلسه که با حضور معاونت پژوهش و فناوری دانشکده و اعضای هیات تحریریه  مجله برگزارشد؛ تعداد 15مقاله  ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی و محققین، مورد بررسی قرارگرفت که 3مقاله برای چاپ نهایی تاییدگردید.

دکتر علی اکبر محمدی افزود: مقاله‌های بررسی شده در مجله فارسی که حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه‌ی علوم پزشکی باشد، در مجله علوم پزشکی نیشابور پذیرفته می‌شود و از تمامی پژوهشگران و اعضا محترم هیات علمی و دانشجویان عرصه علوم پزشکی بالینی و علوم پایه دعوت به عمل می‌آید، برای ارسال مقالات خود به مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور  به آدرس زیر مراجعه فرمایند. 

http://journal.nums.ac.ir/