به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور، کارگاه "آشنایی با فعالیت های مرکز رشد" در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 ساعت 15-13 در محل سالن آمفی تئاتر (واقع در دانشکده بهداشت) توسط استاد ارجمند جناب آقای مهرزاد ابراهیم زاده و با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات علمی برگزارگردید.