کارگاه کشوری مجازی "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند" با حضور دکتر پیام کبیری از طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد. زمان برگزاری کارگاه 12 و 13 خرداد 1400 ساعت 16-19

لینک ثبت نام در کارگاه   http://workshop.research.ac.ir

لینک ورود به کارگاه      https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/syrman

نام کاربری و پسورد کدملی می باشد.