روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده ،از برگزاری مسابقه "یک خداحافظی عاشقانه " توسط اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با مشارکت بنیاد صحیفه سجادیه و انجمن خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خبر داد.

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با مشارکت بنیاد صحیفه سجادیه و انجمن خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی، اقدام به برگزاری مسابقه از دعای ۴۵ صحیفه سجادیه با عنوان " یک خداحافظی عاشقانه" نموده است

این مسابقه در بستر سامانه Samakpl.ir بارگذاری شده است.

گفتنی است مهلت این مسابقه از ۱۱ اردیبهشت ماه تا پایان ۲۸ اردیبهشت ماه جاری می باشد و نتایج آن همزمان با سالروز عید سعید فطر اعلام خواهد شد.