دستورالعمل تدوین برنامه آزمایشگاه جامع

برنامه جامع تحقیقات، حوزه علائق و خط مشی فعالیت‌های علمی – تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و گروه‌های آموزشی را با رویکردی استراتژیک به سمت آزمایشگاه جامع تحقیقات هدایت می‌کند. هدف از تهیه و تدوین برنامه آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه تلاش برای انسجام بخشی در فعالیت‌های پژوهشی در راستای ارتقای کیفیت و کارائی و بهبود مستمر خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدی و سود آوری از طریق مدیریت صحیح منابع و ارتقاء رضایت جامعه دانشگاهی از خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات و ارتقاء نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و ضریب بهره‌وری از تجهیزات و توسعه و نوآوری و ارائه خدمات فن آوری‌های نوین، هدفمند کردن پژوهش و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های تحقیقاتی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. کلیه طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌ها دکترا، ارشد و رساله‌های دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلیPhD  که در گروه‌ها تعریف می‌شوند.   
الف- اهداف
1-  انجام تحقیقات مستمر  دانشگاهی و  بخش خصوصی با احتساب به افزایش درآمد زایی برای دانشگاه در راستای چشم‌انداز توسعه علمی کشور
2- کمک به تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان و هدایت طرح تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویان ارشد به منظور رفع نیازها و اولویت‌های اصلی پژوهشی کشور
3-   ایجاد زیر ساخت‌های مناسب جهت راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی
4- تشکیل بانک نمونه‌های بیولوژیک برای انجام پروژه‌های آینده‌نگر
5-  تولید علم و ابداع تجهیزات و فن آور‌ی های پیشرفته
ب) اصولی که در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی مورد توجه قرار می‌گیرد:
الف) انجام آزمایشات معاونت های مختلف و کمک به مجموعه دانشگاه
در این مرکز آزمایشات مربوط به معاونت های مختلف دانشگاه انجام خواهد گرفت و با توجه به اینکه متولی اصلی امر سلامت شهروندان دانشگاه علوم پزشکی می باشد، لذا  سنجش آلاینده‌های ناشی از  فعالیت صنعت، حمل و نقل عمومی، فاضلاب، کشاورزی و پسماندهای شهری کمک شایانی به دانشگاه جهت توسعه معاونت های و استقلال بیشتر از مرکز استان می‌گردد.
ب)کمک به تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان
تحقیقات یکی از بخش‌های اصلی فعالیت اعضای هیات علمی و دانشجویان می باشد. راه اندازی این مرکز می‌تواند کمک فراوانی به اعضای هیات علمی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی نماید با توجه به اینکه امروزه تحقیقاتی قابلیت انتشار دارند، که از تجهیزات  با فناوری های بالا و به روز استفاده نمایند، لذا جهت افزایش میزان انتشار مقالات نیازمند مرکزی با تجهیزات کامل می‌باشد و این مرکز می‌تواند سنگ بنای ایجاد مرکز تحقیقات سلامت و محیط را فراهم سازد.
ج) وجود اعضای هیات علمی متخصص که می‌تواند باعث اعتبار بخشی به نتایج آزمایشات گردد.
اعضای هیات علمی متخصص در دانشگاه کمک شایانی به این مرکز نموده و متدهای مختلف سنجش آلاینده‌ها را بر روی این دستگاه‌ها  ست نمایند که کمک فراوانی جهت سنجش آلاینده‌های سطح این شهرستان می‌نمایند ودر آینده می‌توان مواجهه افراد را با این آلاینده‌ها از قبیل فلزات سنگین ، سموم، ترکیبات آلی خطرناک ..... کاهش داد.
د) وجود تجهیزات جدید و به روز که نتایج معتبری را فراهم می آورد.
با خرید تجهیزات جدید و استفاده از متدهای جدید و معتبر بین‌المللی می‌توان اعتبار نتایج بدست آمده و میزان صحت و دقت این آزمایشات را افزایش داده و نتایج دقیقی به مشتریان ارائه نمود.
و) ایجاد زیر ساخت‌های مناسب جهت راه اندازی رشته‌های تحصیلات تکمیلی
تجهیز مرکز کمک زیادی به ایجاد زیر ساخت‌های توسعه‌ای جهت راه اندازی رشته‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه را فراهم نموده و در آینده به راحتی می توان به سمت توسعه دانشگاه وایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی حرکت کرد.
ه) انجام آزمایشات بخش خصوصی و درآمد زایی برای دانشگاه
وجود آزمایشگاه  جامع می‌تواند برای دانشگاه در آمد زا باشد و در صورت کسب تائیدیه  معتبر می‌تواند با توجه به صنایع مستقر در شهرستان نیشابور آزمایشات دوره‌ای خود را در این مرکز ارسال نمایند، که علاوه بر تسهیل خدمت رسانی به صاحبان صنعت از نظر کسب درآمد برای دانشگاه نیز حائز اهمیت است.