تاریخچه:

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده علوم پزشکی نیشابور با هدف تمرکز و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود و صرفه جویی در تخصیص منابع در خرید تجهیزات، ارائه سرویس و خدمات به اعضای هیأت علمی و سایر محققین محترم و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و ارتباط مؤثر با صنعت و ارائه خدمات به صنایع و همچنین درآمد زایی ایجاد شده‌است. این آزمایشگاه در راستای سیاست‌های کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ بعنوان یک اولویت در معاونت تحقیقات و فناوری مطرح شد. بدین منظور ساختمان اسبق دانشکده پرستاری و مامایی با مساحتی بالغ بر 1500 متر مربع در 2 طبقه با ساختمانی مجزا به مساحت 150 متر مربع بعنوان حیوان خانه در نظر گرفته شد. در بازدید دی‌ماه 1397 معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  دستور تأسیس تجهیز و راه اندازی آن صادر گردید. بازسازی و نوسازی ساختمان آزمایشگاه در طول شش ماه به‌انجام رسید و  این مرکز ارائه خدمات خود را از سال 1398 در ساختمان پژوهشکده عطار نیشابوری واقع در خیابان امام خمینی (ره)  امام خمینی 27 آغاز نمود. وزارت متبوع استاد فرزانه جناب آقای دکتر رضا ملک‌زاده به تأیید و دستورات لازم در  این واحد به منظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه‌ای در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته، اقدام به تهیه دستگاه‌ها، تجهیزات پیشرفته و بستری مناسب جهت استفاده اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان نموده‌است. تهیه و خرید تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته، دقیق و به روز آزمایشگاهی، از طریق شرکت‌ها و سازندگان معتبر داخلی و بین المللی سرلوحه اقدامات این واحد بوده است.