دوشنبه 12 اسفند 1399, 1:54 ق ظ

انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در فهرست پژوهشگران برتر استان

رویدادها وهمایش ها

تمدید مهلت ثبت نام بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
اصلاحیه تاریخ برگزاری کارگاه تازه های نشر در اخلاق پزشکی
مجله انگلیسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
فراخوان جایزه بین المللی یونسکو-گینه استوایی سال ۲۰۲۰
ارتقای ۶۷۵۸ رتبه ای دانشکده علوم پزشکی نیشابور در رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان

بنرهای مناسبتی